Dobro došli u našu veliku porodicu.

Sa ponosom Vam predstavljamo Sindikat koji zastupa i štiti interese zaposlenih u bankarskom sektoru na teritoriji Republike Srbije.

UJEDINjENI SINDIKAT BANAKA I OSTALIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA  je mlada ali moderno organizovana, profesionalna i efikasna organizacija koja ima za cilj da zastupa i štiti interese zaposlenih, unapredi uslove rada u bankarskom sektoru i omogući kolektivno ugovaranje svih bitnih prava i obaveza zaposlenih u bankama.

O nama

Misija i vizija našeg Sindikata

Svi sindikati regiona i bivših republika Jugoslavije su prošli kroz organizacionu transformaciju kako bi svoj rad unapredili i prilagodili novom vremenu. Mi sada stvaramo jednu takvu modernu organizaciju koja će umeti i moći da se nosi sa izazovima modernog vremena u kojem su, nažalost, prava zaposlenih sve manja a digitalna rešenja sve češća, posebno u bankarskom sektoru. Naša misija i vizija su:

01. Stvoriti modernu i efikasnu organizaciju zaposlenih

02. Izvršiti dodatno informisanje zaposlenih o njihovim pravima ali i obavezama poslodavca

03. Obezbediti kolektivno pregovaranje i zaključenje kolektivnih ugovora

04. Obezbediti zdravo radno okruženje, bez mobinga, diskriminacije i td.

KAKO POSTATI ČLAN:

  1. Odlukom o pristupanju Sindikatu,
  2. Potpisivanjem individualne pristupnice. (ukoliko nemate sindikat osnovan u vašoj banci)

OBAVEZE/NAČELA ČLANICA:

  • ravnopravnost članica Sindikata
  • dobrovoljnost članica za udruživanje i učešće u aktivnostima Sindikata.
  • samostalnost u radu članica sindikata;
  • solidarnost i međusobno uvažavanje članica Sindikata;
  • javnost u radu svih organa Sindikata;
  • ekonomska samostalnost članica Sindikata.
Pristupnica za radnike

Kontaktirajte nas