Dobro došli u našu veliku porodicu.

Sa ponosom Vam predstavljamo Sindikat koji zastupa i štiti interese zaposlenih u bankarskom sektoru na teritoriji Republike Srbije.

UJEDINjENI SINDIKAT BANAKA I OSTALIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA  je mlada ali moderno organizovana, profesionalna i efikasna organizacija koja ima za cilj da zastupa i štiti interese zaposlenih, unapredi uslove rada u bankarskom sektoru i omogući kolektivno ugovaranje svih bitnih prava i obaveza zaposlenih u bankama.

Granski kolektivni ugovor ili Kolektivni ugovori kod poslodavca su prioritet u zaštiti interesa zaposlenih. Sinaikat je učestvovao i u značajnoj meri doprineo potpisivanju kolektivnih ugovora u velikom bankarskom sistemu kao što je Komercijalna banka AD Beograd, Eurobank Srbija (nekadašnja EFG), pregovorima na strani naše članice Alpha banke (sada Aik banke) i td.

Postanite član i obezbedite potpisivanje Kolektivnog ugovora ukod svog poslodavca. Kolektivnim ugovorom imate mogućnost da utičete na nivo prava koja ostvarujete kod svog poslodavca kao što su visina zarade, dužina godišnjeg odmora, kvalitet zdravstvenog osiguranja, visina regresa, toplog obroka i td. Takođe, kolektivni pregovori su prilika da se unaprede uslovi rada i obezbedi potreban nivo dostojanstva ali i bezbednosti i zdravlja na radu.

Sindikat ima podršku zaposlenih u bankarskom sektoru Republike Srbije ali i podršku svetske federacije Sindikata WFTU kroz članstvo u toj organizaciji.

Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine kao jedno od ljudskih prava i sloboda zajemčena je sloboda sindikalnog udruživanja.

Postanite član, pozovite nas.